Gwneud apwyntiad

Apwyntiadau ac argaeledd

Mae apwyntiadau ar gael yn ystod y tymor, 9:30 am - 3:30 pm, dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener.  Gallwch drefnu apwyntiad gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein:

appointments Welsh

Dylech gynnwys y rheswm dros wneud apwyntiad yn y Nodiadau Ymholwr.

Os nad oes apwyntiadau ar gael ar eich campws, efallai y bydd apwyntiad ffôn yn bosibl ar gampws arall - nodwch yn y Nodiadau Ymholwr.

Rhowch wybod i ni wrth i chi drefnu apwyntiad a ydych eisiau’r apwyntiad drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Nodwch, efallai y bydd angen trefnu i gyfieithydd ar y pryd fod yn bresennol.

Gallwch hefyd drefnu apwyntiad trwy ymweld â'r Ardal Gynghori ar eich campws, lle gallant asesu eich anghenion a'ch cyfeirio at gefnogaeth briodol.

Anfonwch e-bost at progression@southwales.ac.uk os nad ydych chi'n siŵr ai ni yw'r gwasanaeth iawn i chi.

Canslo eich apwyntiad

Os na allwch gadw apwyntiad, canslwch ef gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein o leiaf bedair awr ymlaen llaw. Mae hyn er mwyn i ni allu defnyddio'r amser i gefnogi myfyrwyr eraill.

Os ydych chi'n fwy na deng munud yn hwyr ar gyfer apwyntiad, ni fyddwch yn gallu gweld yr ymgynghorydd ar y diwrnod hwnnw ac mae'n rhaid i chi ail-drefnu apwyntiad.  Ar adegau prysur, gallai hyn oedi ein gallu i'ch gweld am sawl diwrnod neu hyd yn oed wythnosau.

Er mwyn osgoi rhwystredigaeth, cyrhaeddwch mewn pryd i sicrhau nad yw eich cefnogaeth yn cael ei oedi'n ddiangen.

Cysylltu â ni

Ffôn: 01443 483778 

Ar gael: 9am i 12pm, dydd Llun i ddydd Gwener

E-bost: progression@southwales.ac.uk

Peidiwch â defnyddio ein cyfeiriad e-bost i drefnu apwyntiadau.

Lynda Jones

Lynda Jones

Uwch Gynghorydd Dilyniant 


Julie Barnett

Julie Barnett

Cynghorydd DilyniantJon Emery

Jon Emery

Cynghorydd Dilyniant


Helen Pare

Helen Pare

Cynghorydd Dilyniant