Gwneud apwyntiad

IMPORTANT:

Service changes due to Coronavirus
(COVID-19)

Please see the English version of this page for current information. This Welsh page will be updated when resources to do so become available.

Apwyntiadau ac argaeledd

Mae apwyntiadau ar gael yn ystod y tymor, 9:30 am - 3:30 pm, dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener.  Gallwch drefnu apwyntiad gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein (chwiliwch am apwyntiadau ‘dilyniant’):

appointments Welsh

Dylech gynnwys y rheswm dros wneud apwyntiad yn y Nodiadau Ymholwr.

Os nad oes apwyntiadau ar gael ar eich campws, efallai y bydd apwyntiad ffôn yn bosibl ar gampws arall - nodwch yn y Nodiadau Ymholwr.

Rhowch wybod i ni wrth i chi drefnu apwyntiad a ydych eisiau’r apwyntiad drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Nodwch, efallai y bydd angen trefnu i gyfieithydd ar y pryd fod yn bresennol.

Gallwch hefyd drefnu apwyntiad trwy ymweld â'r Ardal Gynghori ar eich campws, lle gallant asesu eich anghenion a'ch cyfeirio at gefnogaeth briodol.

Anfonwch e-bost at progression@southwales.ac.uk os nad ydych chi'n siŵr ai ni yw'r gwasanaeth iawn i chi.

Canslo eich apwyntiad

Os na allwch gadw apwyntiad, canslwch ef gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein o leiaf bedair awr ymlaen llaw. Mae hyn er mwyn i ni allu defnyddio'r amser i gefnogi myfyrwyr eraill.

Os ydych chi'n fwy na deng munud yn hwyr ar gyfer apwyntiad, ni fyddwch yn gallu gweld yr ymgynghorydd ar y diwrnod hwnnw ac mae'n rhaid i chi ail-drefnu apwyntiad.  Ar adegau prysur, gallai hyn oedi ein gallu i'ch gweld am sawl diwrnod neu hyd yn oed wythnosau.

Er mwyn osgoi rhwystredigaeth, cyrhaeddwch mewn pryd i sicrhau nad yw eich cefnogaeth yn cael ei oedi'n ddiangen.

Cysylltu â ni

Ffôn: 01443 483778 

Ar gael: 9am i 12pm, dydd Llun i ddydd Gwener

E-bost: progression@southwales.ac.uk

Peidiwch â defnyddio ein cyfeiriad e-bost i drefnu apwyntiadau.

Lynda Jones

Lynda Jones

Uwch Gynghorydd Dilyniant 


Julie Barnett

Julie Barnett

Cynghorydd DilyniantJon Emery

Jon Emery

Cynghorydd Dilyniant


Helen Pare

Helen Pare

Cynghorydd Dilyniant