Progression E-Phone.jpg

Pam ddylwn i…

...Ymgysylltu gyda fy nghwrs?

Yn gyntaf oll, beth mae PDC yn ei olygu wrth "ymgysylltu"?   

 • Mynychu a chymryd rhan yn yr holl ddosbarthiadau wedi'u hamserlennu a gweithgareddau cwrs
 • Defnyddio Uni Learn (e.e. BlackBoard, Panopto, Turnitin)
 • Cyflwyno asesiadau ar amser
 • Gwirio ac ymateb yn rheolaidd i gyfathrebiadau Prifysgol

basketball going into hoop

Beth sydd ynddo i mi?*

 • Marciau uwch
 • Mwy o siawns o basio asesiadau
 • Cyfleoedd i wella sgiliau personol a sgiliau meddal
 • Ymgyfarwyddo â barn pobl eraill, sy'n helpu i siapio eich dadleuon/gwybodaeth
 • Mwy tebygol o basio'r tro cyntaf. 

burning_paper.jpg

Beth sy'n digwydd os na fyddaf yn ymgysylltu?*

 • Graddau salach
 • Risgiau uwch o fethu
 • Gwybodaeth gyfyngedig a chyfleoedd dysgu cyfyngedig
 • Yn effeithio at gwaith grŵp
 • Mwy tebygol o orfod ailsefyll gwaith cwrs a/neu arholiadau yn yr haf, neu ailadrodd modiwlau y flwyddyn ganlynol
 • Llai o gyfle i gael eich gradd o fewn tair blynedd (gan arwain at fwy o ddyled ac effeithiau ariannol eraill)
 • Gallech gael eich tynnu'n ôl oherwydd Diffyg Ymgysylltu.Beth os na allaf fynychu?

Mae presenoldeb da yn rhan hanfodol o ymgysylltu, ond deallwn efallai y bydd yn rhaid i chi golli gweithgaredd a drefnwyd weithiau.  Am ragor o wybodaeth gweler Presenoldeb ac Absenoldeb – mae'n bwysig eich bod yn dilyn y camau hyn neu efallai y cewch eich cyfeirio o dan y broses Diffyg Ymgysylltu.


Os ydych chi'n profi anawsterau a allai fod yn effeithio ar ymgysylltu â'ch cwrs, gwnewch apwyntiad gyda Chynghorydd Dilyniant i drafod cefnogaeth ac opsiynau perthnasol sydd ar gael i chi.

Progression's Engagement Logo.PNG


Mae ymchwil sy'n cymharu perfformiad myfyrwyr o lefelau gwahanol o bresenoldeb wedi dangos y manteision uchod ac, i'r gwrthwyneb, dangoswyd bod diffyg ymgysylltu yn peri risgiau difrifol i berfformiad myfyrwyr.