window isolation.jpg

10 Cam i Lwyddo yn Ystod Hunan-ynysu


Nid oes angen gwastraffu amser yn ystod cyfnod ynysu. Rhowch gynnig ar y 10 cam hyn i wneud y mwyaf o'ch dyddiau y tu mewn ac i aros yn llawn cymhelliant.

bed covers

1.  Yn cyntaf, codwch a gwisgwch. Gwisgwch eich dillad cyfforddus.

2.  Cynlluniwch eich trefn ymarfer corff a chadwch y cyngor diweddaraf ar ymarfer corff y tu allan. Dewiswch yr amser o'r dydd sy'n fwyaf addas i chi. Rhowch gynnig ar sesiynau Addysg Gorfforol Joe Wicks ’bob dydd o’r wythnos am 9am!


workspace with cat

3.  Sicrhewch eich bod wedi darllen ein arweiniad ar sut i barhau i ddysgu ar-lein.


4.  Mae’n syniad da i trefnu eich ardal gwaith a’i sefydlu fel ei bod yn teimlo’n ‘hollol iawn’. Os ydych chi'n cystadlu am lle, gweithiwch gyda'ch gilydd i osod ffiniau. 


 post it note with bulb picture

5.  Ysgrifennwch yr hyn rydych chi am ei gyflawni dros yr wythnosau nesaf a'i roi yn lle gallwch chi ei weld. Bydd hyn yn eich atgoffa o'ch synnwyr o bwrpas i'ch cadw i fynd.


6.  Cynlluniwch eich gwaith fel bod gennych dasgau hawdd a chymhleth i daclo trwy gydol y dydd.


drink with slice of orange

7.  Daliwch i wirio Blackboard.

8.  Arhoswch yn hydradol.


  

9.  Cymerwch egwyl yn aml; yn ystod eich egwyl pam lai:


mug   

Mwynhewch paned of de.


 cake 

Bwyta'r dafell honno o gacen (a ffrwyth).


dancing 

Dawnsio i gân hapus - Happy gan Pharrell yw un o’n ffefrynnau.

look out window  

Gafael 5 munud o awyr iach os oes gennych lle awyr agored eich hun, neu treuliwch 5 munud yn syllu allan ar y byd o'ch ffenestr agored.

situp.jpg 

Gwnewch ymarfer corff cyflym, dim ond 7 munud all helpu i gael eich calon i bwmpio - mae yna lawer o apiau a help ar-lein. 

phone with social media 

Arhoswch yn gysylltiedig â'ch ffrindiau/anwyliaid.

10.  Yn teimlo'n bryderus? Edrychwch ar y dechneg hon o'r enw Havening, rydyn ni wedi rhoi cynnig arni ac mae'n gweithio i ni.