flyeagle.jpg

Llwyddo yn Eich Ail Flwyddyn

Yr un hen beth... neu ai dyna yw?

Efallai eich bod chi’n teimlo ychydig yn hyn ac yn doethach ond ar ôl i chi ddechrau ar ail flwyddyn eich cwrs, efallai y byddwch yn darganfod nad yw pethau fel yr oeddech yn ei ddisgwyl.  Mae'n wahanol i'ch blwyddyn gyntaf - ac efallai eich bod chi'n wahanol hefyd. Efallai bod eich ffocws a'ch amcanion ar gyfer yr hyn rydych chi am ei gael o'r flwyddyn hon (ar ac oddi ar y cwrs) wedi newid, ac efallai y byddwch yn canfod nad ydych yn gwybod cymaint ag y tybioch o’r blaen.

Mae hynna'n iawn.  Mae llawer o fyfyrwyr eleni yn sylwi bod pethau ychydig yn wahanol, gyda:

  • disgwyliadau i ddarllen mwy ynghylch y maes pwnc;
  • gofyniad i aseiniadau ysgrifenedig fod yn hirach ac yn fwy manwl;
  • dysgu'n gyffredinol yn fwy annibynnol.

Yn gryno, disgwylir i chi wneud mwy nag yn eich blwyddyn gyntaf.  Ond peidiwch â phoeni, mae pawb yn addasu i newid ar gyflymdra gwahanol.


Bydd y tudalennau hyn yn eich helpu i addasu, gan edrych ar y canlynol: