balloons_flying.jpg

Eich Taith Myfyriwr


Mae eich taith myfyriwr yn cychwyn cyn i chi gyrraedd ac yn datblygu wrth i chi symud ymlaen bob blwyddyn a thu hwnt i’ch gyrfa fel myfyriwr graddedig neu'ch astudiaeth ôl-raddedig.

Mae'r tudalennau canllaw hyn wedi'u teilwra yn ôl pob blwyddyn astudio a'r disgwyliadau a'r heriau y mae'n eu gosod.

Ewch drwy bob tudalen neu dipiwch i mewn ac allan o'r hyn sydd ei angen arnoch - y naill ffordd neu'r llall mae'r adnodd hwn yma i'ch cefnogi ar eich taith trwy'r brifysgol.