puzzle-535508_960_720

Dychwelyd i Astudio yn dilyn Torri ar draws


Mae'r dudalen hon yn berthnasol i chi os ydych chi wedi torri ar draws eich astudiaethau ym Mhrifysgol De Cymru yn ffurfiol. 

Gobeithiwn eich bod yn edrych ymlaen at ddychwelyd i'ch astudiaethau. Efallai eich bod yn cymryd amser i ystyried dychwelyd i'r brifysgol a bod gennych rai cwestiynau neu bryderon. Gall apwyntiad gyda’r Tîm Cyngor Dilyniant roi cyfle i chi gynllunio ar gyfer blwyddyn lwyddiannus. 

Gallwch gael y blaen ac edrych ar yr awgrymiadau isod. 


Cynghorion ar gyfer Llwyddiant

  • Cofrestru cyn gynted ag y gallwch - mae'r tudalennau Cychwyn Arni yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol. Cysylltwch â'r Ardal Gynghori os oes gennych unrhyw ymholiadau. 
  • Os oes gennych gyflwr parhaus cysylltwch â'r Gwasanaeth Anabledd i weld pa gymorth sydd ar gael. 
  • Sicrhewch eich bod yn adnabod eich cwricwlwm a’ch amserlen
  • Gwiriwch UniLife, Blackboard a’ch e-bost Prifysgol yn rheolaidd.
  • Cysylltu â'ch Arweinydd Cwrs a / neu'ch Hyfforddwr Academaidd Personol.
  • Mynychu ac ymgysylltu yn llawn â'r holl sesiynau addysgu a'r sesiynau tiwtorial.
  • Nodi eich terfynau amser asesu a sicrhau eich bod yn cwblhau'r holl elfennau gofynnol o asesiadau sy'n gysylltiedig â'ch cwricwlwm.
  • Cysylltu â'r Ardal Gynghori os ydych chi'n ei chael hi'n anodd cwrdd â therfynau amser - efallai y gallwch wneud cais am amgylchiadau esgusodol.
  • Cysylltu â'ch Arweinydd modiwl a / neu Cwrs os na allwch fod yn bresennol.
  • Edrych ar yr adnodd ar gyfer eich blwyddyn astudio gyfredol.

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod myfyrwyr sy'n ymgysylltu â gwasanaethau cymorth, yn mynd ymlaen i lwyddo yn eu hastudiaethau. Am fwy o wybodaeth am gymorth a chefnogaeth, ewch i'r tudalennau Chymorth.


Merge sign