row_books

Byddwch yn Barod i Astudio


Ydych chi'n teimlo bod angen ymarfer eich sgiliau academaidd arnoch chi?  Ydy hi wedi bod yn gryn amser ers i chi godi gwerslyfr, sefyll arholiad neu gwblhau gwaith cwrs? Os felly, mae'r dudalen hon ar eich cyfer chi.


Cynghorion ar gyfer Llwyddiant


  • Ewch ati fel rydych chi'n bwriadu parhau.
  • Ymunwch a manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael.
  • Cadwch gydbwysedd ond cewch hwyl!
  • Byddwch yn drefnus a rheoli eich amser yn dda!
  • Peidiwch ag aros i ofyn am help.


Beth i'w Ddisgwyl

Edrychwch ar dudalennau'r Tîm Cyngor Dilyniant i'ch cefnogi trwy gydol Eich Tai Myfyriwr.  Mae gennym hefyd lawer o adnoddau i'ch helpu chi i  aros ar y trywydd iawn yn ogystal â chanllawiau cyffredinol.

Paratoi i Ddysgu

Ydych chi wedi cwblhau ein cwrs byr Paratoi i Ddysgu? Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i'ch helpu i lywio'r offer a'r technolegau y bydd eu hangen arnoch a ble i fynd am help.

Oes Angen adolygu eich Sgiliau Astudio?

Yn y lle cyntaf, edrychwch ar y llyfryn Dechrau’n Gywir gan ein Tîm Sgiliau Astudio. Mae ganddynt hefyd Ganllawiau Sgiliau Academaidd sy'n rhoi cyngor cynhwysfawr ar bopeth o ysgrifennu traethodau, ysgrifennu myfyriol a dadansoddi beirniadol.

Maent hefyd yn cynnig gweithdai ac apwyntiadau un-i-un. 

Sgiliau Academaidd Penodol

Mae Cymorth Mathemateg ar gael: mae yna adnoddau dysgu, sesiynau tiwtorial neu gallwch drefnu apwyntiad gyda Thiwtor Mathemateg.

Cymorth Gwasanaethau Llyfrgell

Mae gan y Gwasanaeth Llyfrgell Prifysgol adnoddau sylweddol ar gael i'ch helpu gyda'ch astudiaethau:

Dal yn ansicr? Gwnewch apwyntiad.

Oes gennych chi gwestiwn cyflym?

Mae gan y Gwasanaeth Llyfrgell Sgwrs At-lein ar gael 24/7.


Yn teimlo wedi'ch llethu?

Mae Gwasanaeth Lles PDC yn cynnig cyngor a chymorth am ddim i holl fyfyrwyr PDC.

melon smile

Apwyntiadau Cyngor Lles 

Gall y tîm Lles roi cyfle i chi gael rhywun i wrando arnoch chi, i drafod unrhyw heriau a gwneud dewisiadau sy'n iawn i chi.

Mae'r apwyntiadau hyn yn darparu cyngor anfeirniadol, anghlinigol a chymorth ychwanegol. Gallant fod yn fodd i'ch cysylltu â gwasanaethau eraill sy'n darparu cymorth penodol yn fewnol ac yn allanol.

Cyrsiau
Trwy gydol y flwyddyn mae'r Gwasanaeth Lles yn cynnig nifer o gyrsiau i gefnogi'ch lles fel Adeiladu Gwydnwch. Maent hefyd yn cysylltu â chyrsiau allanol fel rheoli straen ac ymwybyddiaeth ofalgar.

Byddwch hefyd yn dod o hyd i ddolenni i hunangymorth ac yn gallu cyrchu un o'u gwasanaethau arbenigol:

  • Gwasanaeth Iechyd Meddwl
  • Cwnsela
  • Gwasanaeth Iechyd
  • Anabledd

Am gymorth a chymorth arall edrychwch ar dudalen Gwasanaethau Cymorth.