Progression Stairs

Tîm Cyngor Dilyniant

IMPORTANT:

Service changes due to Coronavirus
(COVID-19)

Please see the English version of this page for current information. This Welsh page will be updated when resources to do so become available.

Wyt ti:

  • Yn cael trafferth gyda'ch astudiaethau?
  • Angen cyngor ar sut y gallwch barhau?
  • Yn edrych i wella marciau?

Os credwch fod unrhyw un o rhain yn berthnasol i chi, gall y Tîm Cyngor Dilyniant gweithio gyda chi a'ch cyfadran i'ch cael yn ôl ar y trywydd iawn, a'ch helpu i lwyddo.


Sut allwn ni eich helpu chi 

Ein nod yw cefnogi unrhyw fyfyrwyr sydd mewn perygl o beidio â chwblhau eu cwrs a'u cefnogi i gyrraedd eu potensial llawn.

Rydym yn deall y gall myfyrwyr weithiau gael anawsterau wrth astudio yn y brifysgol. Fel rhan o rwydwaith cymorth cyfannol, gallwn gynnig cyngor i:

  • nodi ardaloedd lle gallech fod yn cael trafferth
  • eich cynghori ar yr opsiynau sydd ar gael
  • argymell cefnogaeth briodol
  • eich helpu i ddeall rheoliadau a gweithdrefnau perthnasol y Brifysgol

Er mai chi sy'n gyfrifol am eich addysg, rydyn ni yma i helpu i wneud eich profiad myfyriwr mor llwyddiannus a pleserus â phosib.