Progression Stairs

Tîm Cyngor Dilyniant

Ddim yn siŵr a ydych am barhau â'ch astudiaethau?

Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch astudiaethau, gallwn helpu i adnabod y problemau a gweithio gyda chi a'ch cyfadran i'ch cael yn ôl ar y trywydd iawn. 

Ein nod yw cefnogi myfyrwyr sydd mewn perygl o beidio â chwblhau eu cwrs. 

Sut y gallwn eich helpu 

Rydym yn deall y gall myfyrwyr weithiau ddod ar draws anawsterau wrth astudio yn y brifysgol.

Mae'r Tîm Dilyniant yma i ddarparu cymorth a chefnogaeth fel y gallwch gyrraedd eich potensial llawn.

Rydym yn rhan o rwydwaith cefnogi cyfannol a gallwn gynnig cyngor wedi'i deilwra i:


  • nodi ardaloedd lle gallech fod yn cael trafferth
  • eich cynghori ar yr opsiynau sydd ar gael
  • argymell cefnogaeth briodol
  • eich helpu i ddeall rheoliadau a gweithdrefnau perthnasol y Brifysgol

Er mai chi sy'n gyfrifol am eich addysg, rydym yma i helpu i wneud eich profiad myfyrwyr mor llwyddiannus a phleserus â phosibl.